domingo, 30 de enero de 2011

Mapa conceptual. Literatura S. XV

Aquest mapa conceptual l'he preparat jo per a fer un resum del tema que esteim treballant a ara 3r d'ESO. Després de descobrir el Bubbl no descart utilitzar-ho a classe amb els alumnes i que siguin ells els que vagin preparant el material. És una cosa que de fet ja esti fent, però amb la pissarra tradicional, el guix i el borrador. Quan tenguem en funcionament les aules digitals i els portàtils per a cada alumne de 1r d'ESO no descart utilitzar el Bubbl per a què ells facin els seus propis esquemes.

L'ús del Wordle a classe.

Wordle: concurs redacció
Aquest núvol de paraules està fet a partir del text que
un alumne ha redactat per a participar en un concurs de
redacció.El Wordle serveix a classe per atreballar una
de les coses en les que insisteixo sempre; s'ha d'evitar
la repetició de paraules, s'han d'usar sinònims. Per a
aquesta activitat, cada alumne introdueix el seu text
al Wordle i crea el seu núvol. Una vegada fet miram el
contador de paraules per veure si es fa necessari l'ús
del diccionari de sinònims. En aquest cas no ha estat
necessari. Si ho fos, l'alumne passaria a la revisió
i modificació del seu text.

sábado, 22 de enero de 2011

Les TIC i l'ensenyament de llengües

Supòs que com podreu veure, encara que el bloc dugui un temps aturat degut a diverses causes (oposicions, excés de feina i sobretot manca de recursos al centre) ja fa temps que vaig crear un bloc per a treballar amb els meus alumnes. Per tant ja fa temps que sóc conscient que les TIC acabaran copsant la nostra atenció. Si bé reconec les seves utilitats encara no n'estic convençuda que siguin el futur per a l'ensenyament. Molta pissarra digital, molt de curs de formació, però els centres encara no estan adaptats a treballar amb tanta TIC. Per altre costat segueixo pensant que la pissarra de tota la vida, les redaccions de tota la vida i els llibres de tota la vida no són tan dolents. Nosaltres ens hem educat així i realment pens que el resultat no és tan dolent. Encara sóc una mica escèptica i pens que sí està bé incloure els ordinadors a classe (jo ho faig, el @ és una gran eina per a treballar tant amb alumnes com amb les seves famílies) però tampoc no ens hem d'oblidar del llapis i el quadern.